Kultura i Sztuka / Teatr, Film, Rzeźba

Książki…

 Wśród znakomitości, jakie ze świata pisarskiego należy omówić, znajdują się także przedstawiciele takiego popularnego gatunku, jakim jest fantastyka. Na pierwszym miejscu musimy na pewno …

Subkultura…

Istnieją różne rodzaje subkultur, które mają swoje własne zasady, które odróżniają je od innych. Subkultura a najszerszym rozumieniu to jakaś grupa społeczna, która ma swoją kulturę. Kultura…

Kicz…

Kicz jest określeniem, który powstał z języka niemieckiego, a u nas jest znany i powszechnie używany. Za kicz uważany jest zazwyczaj utwór, który swa jakością nie wyraża żadnej wartości arty…

Bibliodrama

Teatr, sztuka i kultura Bibliodrama jest specyficzną formą teatru. Dowiedz się, na czym polega. Bibliodrama jest dość specyficzną formą poznawania Pisma Świętego. Do tego celu wykorzystywane są elementy teatru oraz psychodramy. Jest to metoda, którą przeżywa się w grupie, w której ludzie mają wzajemnie się poznać, oraz współpracować, aby stworzyć inscenizację jakiegoż wydarzenia, bądź serii wydarzeń w Biblii. Celem takiej bibliodramy jest integrowanie się z ludźmi w przedsięwzięciu, przeżycie danej sceny biblijnej oraz głębsze wniknięcie w jej treść. Polega to też na zestawieniu własnego życia z Biblią. Bowiem taka sztuka nie polega tylko na wystawieniu sztuki na deskach teatru, ale przekazania chrześcijanom treści Biblii, aby również zachęcić widzów do czytania. Jest to też dobry sposób na aktywizowanie w katechezie oraz pogłębianie wiary i zgłębianie wiedzy na temat naszej religii. Jest to idealny sposób na uświadamianie młodych ludzi, dzieci, jak i dorosłych na temat chrześcijaństwa. Warto to zobaczyć, aby nie być tylko biernym chrześcijaninem. Wiara wymaga od nas trochę wysiłku.

Misterium jest jedną z najstarszych form dramatu. Powstała w średniowieczu i jest dość statyczna. Misterium jest to jedna z najstarszych rodzajów dramatu w średniowieczu na tle religijnym. Jej początki szacuje się na wiek X. Ale jej prawdziwe powstanie należy wiązać już ze starogreckimi misteriami eleuzyjskimi. W starożytności ta forma poświęcona była bogini Demeter i miało to również związek z jej córką Kore. Mit ten ukazywał pewien religijny aspekt, a mianowicie była tu mowa o wędrówce dusz, śmierci oraz zmartwychwstaniu, które pojawiały się cyklicznie. W misteriach eleuzyjskich pojawiały się śpiewy, tańce, różnego rodzaju ceremonie oraz przedstawienia mimiczne. W ten sposób starano się wywołać u człowieka głębię religijną. W średniowieczu takie misterium opierało się bardziej na liturgii. Później natomiast pojawiły się tu sceny z życia biblijnego. Aktorzy byli głównie klerykami, ale również śpiewali i musieli włączać wiernych do śpiewu. W Polsce dało to początek jasełkom oraz szopkom. Natomiast w muzyce było to początkiem oratorium. Miały one wywołać u widza czyste wrażenia na temat religii.

Tego rodzaju krytyka wiąże się z dziennikarstwem, bowiem jest jej rodzajem. Krytyka teatralna zajmuje się oczywiście ocenianiem teatralnej twórczości. Obejmuje zarówno scenografię, jak i reżyserię, muzykę oraz całą choreografię. Najważniejszym elementem takiej oceny jest ustalenie, czy cały efekt artystyczny pokrywa się z celem, jakie zostały wcześniej założone przez twórcę sztuki.